İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü

.

Aydınlatma Metni

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

ELZ Sağlık Yatırım Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, yalnızca aşağıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla işlerken, gerekli teknik ve idari tedbirleri aldığımızdan emin oluyor ve veri işleme faaliyetlerimize ilişkin şeffaflığımızı koruyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

İnternet sitemizi ziyaret ederek sağlamış olduğunuz kişisel verileriniz (kimlik ve iletişim bilgileriniz ile “İletişim” sekmesinde sağlanan “Görüş Formu”nda sağlamış olduğunuz imzanız ve diğer tüm kişisel verileriniz):

 • hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi;
 • müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla

kanunlarda öngörülen yükümlülüklerimizi ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi ve meşru menfaatimizin bulunması hukuki sebeplerine dayanarak ve gerektiği halde önceden açık rızanız alınmak koşuluyla otomatik yöntemlerle elektronik olarak, saklama dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Türkiye’de bulunan hizmet sağlayıcılar ve Türkiye’de bulunan iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

Haklarınız:

KVKK’nın 11’nci maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme;
 • İşleme faaliyetine ilişkin bilgi talep etme;
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesini talep etme;
 • KVKK’ya uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi işlemlerinin bildirilmesini talep etme;
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için taleplerinizi info@elzsaglikyatirim.com.tr e-posta adresine e-posta atmak suretiyle iletebilirsiniz.